Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52A Tel. 83 311 32 80
Twój partner od betonu

Nasze realizacje 2011r

Pełna lista realizacji wykonanych przez Transbet w 2011 roku.

- Kompleksowe utrzymanie dróg krajowych i obiektów mostowych na obszarze działania GDDKiA oddz. w Lublinie – część nr 11 w Międzyrzecu Podlaskim
- Budowa zjazdu w Cieleśnicy
- Remont drogi powiatowej Nr 1026L Konstantynów-Gnojno

 1. Kompleksowe utrzymanie dróg krajowych i obiektów mostowych na obszarze działania GDDKiA oddz. w Lublinie – część nr 11 w Międzyrzecu Podlaskim,
 2. Budowa zjazdu w Cieleśnicy,
 3. Wykonanie utwardzenia dróg gminnych w msc Kodeń I, Kopytów ,Zagacie i Zalewsze, polegające na profilowaniu i dowozie gruzobetonu z zagęszczeniem,
 4. Remont drogi powiatowej Nr 1026L Konstantynów-Gnojno,
 5. Przebudowa ulicy Kolejarzy w Małaszewiczach,
 6. Przebudowa drogi leśnej Nr 30A w leśnictwie Neple od km 0+000 do km 1+775,
 7. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w msc Hołowno gmina Podedwórze,
 8. Budowa zjazdów z ul. Kolejarzy w Małaszewiczach Dużych,
 9. Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej
 10. Nr 698Siedlce –Terespol w km 101+488,7 w Terespolu-Błotkowie,
 11. Remont drogi powiatowej Nr 2046W Hruszniew- Falatycze-Czeberaki do drogi Nr 698 w m. Popławy na odc. od km 6+100 do km 6+214,
 12. ‘Bug rajem dla turysty’- budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Mielnik, Perlejewo, Sarnaki, Konstantynów, Drohiczyn, Korczew - cz IV Konstantynów,
 13. Remont drogi powiatowej Nr 1053 L Zastawek – Kolonia Kopytów
   odcinek od km 0+024 do km 0+514 o długości 0,490 km,
 14. Budowa parkingu ul. Łukaszyńska i remont chodników na osiedlu BSM w Piszczacu,
 15. Budowa drogi gminnej Nr 100755L Dobryń Duży-Wólka Dobryńska,
 16. Asfaltowanie drogi gminnej Nr 100794L w Łobaczewie Dużym,
 17. Asfaltowanie ul. Aleja marzeń droga gminna Nr G000809L w Terespolu,
 18. Budowa ulic: Wschodnia, Miodowa, Piwna , Żwirowa, Sportowa, oraz remont ulicy Ogrodowej w m. Piszczac,
 19. Modernizacja drogi gminnej w msc Kazimierzów Kolonia,
 20. Budowa drogi gminnej 101201L w msc Lipinki,
 21. Przebudowa drogi gminnej Nr 100787L w Samowiczach ,
 22. Budowa zjazdu na dz 348/8 z ul Leśnej w Małaszewiczach,                                          
 23. Remont drogi w Zalutyniu,
 24. Budowa dróg dojazdowych do zespołu garaży wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdu z kostki brukowej przy ulicy Orzechowej – podbudowa,
 25. Wykonanie melioracyjnych urządzeń piętrzących na terenie Nadleśnictwa Chotyłów,
 26. Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej na terenie Zespołu Szkół im. Wł.St. Reymonta w Małaszewiczach w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski”, 
 27. Wykonanie remontu odwodnienia drogi woj. nr 811 w m. Zakalinki od km 18+125 do km 18+394

 


<<< Wróć
Dodano: 18 Maj 2015
Transbet Biała Podlaska
Odwiedzin: 99684