Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52A Tel. 83 311 32 80
Twój partner od betonu

Nasze realizacje 2010r

Pełna lista realizacji wykonanych przez Transbet w 2010 roku.

- Wykonanie ramy rozładunkowej (samochodowej ) ,ułożenie warstwy ścieralnej oraz płyt drogowych w  Wolnym Obszarze Celnym   w Małaszewiczach Dużych -ADAMPOL
- Ułożenie kostki brukowej przy  Urzędzie Gminy w Huszlewie przebudowa drogi gminnej o dł. 689 km Kobylany – Kiełbaski Modernizacja drogi gminnej  o dł. 1,299 km Koszalówka – Kazimierzów

 1. Wykonanie ramy rozładunkowej (samochodowej ) ,ułożenie warstwy ścieralnej oraz płyt drogowych w  Wolnym Obszarze Celnym   w Małaszewiczach Dużych -ADAMPOL
 2. Ułożenie kostki brukowej przy  Urzędzie Gminy w Huszlewie przebudowa drogi gminnej o dł. 689 km Kobylany – Kiełbaski Modernizacja drogi gminnej  o dł. 1,299 km Koszalówka – Kazimierzów
 3. Przebudowa – modernizacja drogi gminnej w Starej Kornicy 6.    uzupełnienie ubytków w jezdni na terenie Urzędu Miasta Terespol
 4. Wykonanie wjazdu na posesję przy ul. Akademickiej
 5. Ułożenie masy asfaltowej z mieszanki mineralno- asfaltowej w hali produkcyjnej SWISSPOR w Janowie Podlaskim
 6. budowa drogi powiatowej nr 1021L Worgule – Jagodnica o dl. 1,955 km
 7. ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na terenie P.P.H.U. AVENA w Kodniu
 8. ułożenie kostki brukowej przy remizie strażackiej w Kornicy Nowej
 9. przebudowa i modernizacja  ulicy Popiełuszki w Terespolu cz.I i cz.II
 10. modernizacja  ul. Stacyjnej i ul. Nowej  w Terespolu
 11. wykonanie  nawierzchni asfaltowej na ul. Rolniczej w Kodniu II
 12. wykonanie  nawierzchni asfaltowej nr 009 o dl. 0,627 km w m. Kostomołoty
 13. utwardzenie placu manewrowego w Kodniu
 14. wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej m.Nr 101023L dr. woj. 816 Kodeń III o dł. 0,700 km
 15. wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Marii Dąbrowskej z łącznikiem do ul. Narutowicza w Kodniu
 16. budowa ul. Kolejarzy w Małaszewiczach o dł. 2,255  km
 17. remont drogi gminnej nr 000792L w Łobaczewie  Małym
 18. budowa drogi w Krzyczewie  - II etap
 19. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni drogi powiatowej nr. 1059 L dr. 1056 L – Olszanki-Leniuszki w m. Olszanki
 20. wykonanie napraw częściowych nawierzchni mineralno- asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Zalesie, Horbów, Dobryń Kolonia, Malowa Góra, Nowosiółki i Kijowiec PGR oraz  gminy Biała Podlaska
 21. wykonanie likwidacji przełomu na drodze gminnej Czosnówka- Dokudów
 22. budowa drogi  dojazdowej do garaży – etap B od  ul. Radziwiłłowskiej
 23. ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ZRK- DROGTOM
 24. remont istniejącej drogi gminnej poprzez uzupełnienie nawierzchni asfaltowej w m. Ossówka
 25. remont nawierzchni mineralno- asfaltowych na terenie Gminy Piszczac
 26. modernizacja drogi gminnej nr 0988 w m. Piszczac
 27. wykonanie remontu na ul. Polnej w Piszczacu
 28. budowa drogi  gminnej nr 100746 L w m. Berezówka o dl. 0,221 km
 29. wykonanie parkingu przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej” Młodych” w Terespolu
 30. przebudowa – modernizacja drogi gminnej w m. Dubicze – 0,682 km
 31. budowa drogi gminnej nr 100750L  Malowa Góra – Dobryń Kolonia o dł. 0,769 km –cz.II
 32. remont drogi powiatowej nr 1075 L dr. pow. 1068 L – Wyczółki- Huszcza- Wisznice o dł.  1,300  km
 33. wykonanie ogrodzenia na korcie tenisowym w Parafi Sw. Anny w Kodniu
 34. przebudowa drogi nr 100787 L w miejscowości  Samowicze.
 35. remont drogi gminnej i placu manewrowego oraz wjazdów przy remizie OSP w Nowej Kornicy
 36. remont dróg gminnych - Łobaczew Mały, Kol. Dobratycze, Kołpin-Ogrodniki , Żuki, Koroszczyn
 37. przebudowa mostu przez rzekę Lutnia drogi powiatowej Nr 1068 L Biała Podlaska – Piszczac wraz z dojazdami – branża mostowa i drogowabudowa drogi gminnej wewnętrznej Wiechowicze – Witoldów  etap. I
 38. remont nawierzchni na terenie Zakładu Produkcyjnego w Białej Podl. przy ul Łomaskiej
 39. przebudowa i wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na drodze gminnej w m. Koszelówka
 40. remont nawierzchni asfaltowej wraz z wyminą podbudowy i warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego w AGROSTOPIE Terespol
 41. ułożenie warstwy ścieralnej w gospodarstwie rolnym  w Gminnie Konstantynów
 42. remont nawierzchni na terenie Zakładu  Produkcyjnego POL-KRESS EDWOOD w Białej Podlaskiej
 43. wykonanie remontu drogi gminnej nr 100040L w miejscowości Komarno Kolonia
 44. przebudowa drogi gminnej nr 200528W o dł. 0,425 km w Sarnakach
 45. remont dróg gruntowych wraz z profilowaniem i dowozem rapy na terenie gminy Sarnaki
 46. dostawa i wbudowanie pospółki rapy w nawierzchnię dróg gruntowych w Terespolu
 47. przebudowa skrzyżowania Polubicze Wiejskie
 48. budowa placu zabaw „ Radosna Szkoła” przy Szkole  Podstawowej 2 w Piszczacu  

<<< Wróć
Dodano: 18 Maj 2015
Transbet Biała Podlaska
Odwiedzin: 99685