Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52A Tel. 83 311 32 80
Twój partner od betonu

Nasze realizacje 2015r

Pełna lista realizacji wykonanych przez Transbet w 2015 roku.

- Budowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Janów Podlaski oraz budowa drogi w m. Stary Pawłów
- Budowa ulicy Droga Wojskowa w Białej Podlaskie
- Przebudowa ul. Sworskiej w Białej Podlaskiej
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie placu przy siedzibie PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
- Przebudowa drogi gminnej wraz z budową zatoki autobusowej i remont chodnika w m. Zalesie
- Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego związanego z operacją pt. "Scalenie gruntów na obszarze powiatu Siemiatyckiego"

 1. z dn 25.05.2015r na zadanie pod nazwą „ Remont dróg gminnych w m. Mężenin ” 
 2. z dn 14.10.2015r na zadanie pod nazwą „ Remont dwóch wag dynamicznych i płyt uspokojenia najazdu i zjazdu z wag zlokalizowanych na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczyie na Drogowym Przejściu Granicznym w Kukurykach” 
 3. z dn 23.03.2015r na zadanie pod nazwą " Przebudowa drogi powiatowej nr 1698B Koryciny-Czaje"    
 4. Roboty wykonane w ramach umowy na zadanie pod nazwą "Modernizacja drogi wewnętrznej na Terminalu Uniwersalnym w Małaszewiczach"
 5. z dn 29.09.2015r na zadanie pod nazwą „ Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycze-Wierzchuca”
 6. z dn 23.04.2015r na zadanie pod nazwą „ Remont istniejących nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych nr 1068L, nr 1027L i nr 1055L"
 7. Roboty wykonane w ramach umowy na zadanie pod nazwą "Budowa drogi gminnej nr 100004Lw m. Antolin gm. Konstantynów stanowiącej dojazd do gruntów rolnych"
 8. z dn 19.06.2015r  na zadanie pod nazwą „ Remont chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 693 Kleszczele-Siemiatycze w m. Kajanka
 9. z dn 02.09.2015r na zadanie pod nazwą  „ Przebudowa drogi gminnej Kisielew-Rusków w m. Kisielew ”
 10. Na roboty wykonywane w ramach umowy z dn 19.10.2015r na zadanie pod nazwą                            „ Remont dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska ”
 11. Roboty wykonywane w ramach zadania pod nazwą :Remont nawierzchni pasa środkowego drogi celnej na odcinku od mostu granicznego na rzece Bug na kierunku wjazdowym do Polski na trenie Drogowego Przejścia Granicznego w Kukurykach"
 12. z dn. 15.09.2015r na zadanie pod nazwą „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 101419L ul. Słoneczna  w m. Łomazy"
 13. Roboty wykonywane w ramach umowy na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi celnej na TS w Kukurykach - przebudowa 2508mb ogrodzenia"
 14. z dn 10.11.2015r na zadanie pod nazwą „ Remont odcinka drogi technologicznej z uszczelnieniem  dla potrzeb rozładunku 6 stanowisk samochodowych na Bazie Paliw nr 22w m. Małaszewicze"
 15. z dn 02.11.2015r na zadanie pod nazwą „ Ułożenie nawierzchni asfaltowej i wymiana krawężników w m. Połoski Nowe”
 16. Roboty wykonywane w ramach umowy na zadanie pod nazwą "Budowa drogi Dobrynka-Raniewo"
 17. dn 09.06.2015r na zadanie pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1035L Klonownica-Rokitno-Berezówka w m. Rokitno i remont drogi powiatowej nr 1040L Kolonia Rokitno-Michałki-Kolonia Koczukówka
 18. Roboty wykonywane w ramach umowy na zadanie pod nazwą "Budowa ul. Wierzbowej w m. Chotyłów"
 19. Roboty wykonywane w ramach umowy na zadanie pod nazwą "Remont nawierzchni dr. woj. nr 640 Siemiatycz-Adamowo-granica państwa oraz remont dr. woj.nr 693 Kleszczele-Siemiatycze"     
 20. z dn. 01.04.2015r na zadanie pod nazwą "Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową drogi powiatowej nr 1071L Ortel Królewski-Łomazy"
 21. Roboty wykonywane w ramach umowy na zadanie pod nazwą " Remont drogi powiatowej nr 1051L Zalesie-Chotyłów-Piszczac-Tuczna-Sławatycze"

 


<<< Wróć
Dodano: 18 Marzec 2016
Odwiedzin: 99683