Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52A Tel. 83 311 32 80
Twój partner od betonu

Nasze realizacje 2014r

Pełna lista realizacji wykonanych przez Transbet w 2014 roku.

- Budowa dróg na terenie centrum gminy-budowa drogi 8 KDL wraz z kanalizacją deszczową
- Przebudowa drogi celnej na TS Koroszczyn-drogowe przejście graniczne w Kukurykach-etap I
- Przebudowa drogi pożarowej przy froncie spustowo-nalewczym w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach

 1. z dn 16.06.2014r na zadanie pod nazwą „ Budowa dróg na terenie centrum gminy-budowa drogi 8 KDL wraz z kanalizacją deszczową ” 
 2. z dn 07.04.2014r na zadanie pod nazwą „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 relacji Siedlce-Mordy-Łosice-gr województwa na odc od km 38+093,50 do km 38+537,00 w miejscowości Łuzki, gm Łosice, pow łosicki woj. mazowieckie” 
 3. z dn 22.04.2014r na zadanie pod nazwą   „ Przebudowa drogi celnej na TS Koroszczyn-drogowe przejście graniczne w Kukurykach-etap I     
 4. 9.10.2014 na zadanie pod nazwą „Remont nawierzchni betonowej płyty zachodniej K6 o powierzchni 806,00 m2 na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie ”
 5. z dn 12.05.2014r na zadanie pod nazwą „ Przebudowa drogi pożarowej przy froncie spustowo-nalewczym w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach”
 6. z dn 12.06.2014r na zadanie pod nazwą „ Budowa drogi gminnej Nr 101660L w msc Zaczopki ” - usunięcie kolizji elektrycznych -kanalizacja deszczowa
 7. z dn 25.07.2014r na zadanie pod nazwą „ Przebudowa ulicy Granicznej i Polnej      w Terespolu ”
 8. z dn 17.09.2014r  na zadanie pod nazwą „ Przebudowa drogi celnej na TS Koroszczyn-drogowe przejście graniczne     w Kukurykach-etap I, roboty uzupełniające ”
 9. z dn 05.09.2014r na zadanie pod nazwą     „ Remont drogi Nr 100786L       Koroszczyn-Lechuty Małe ”
 10. Na roboty wykonywane w ramach umowy z dn 04.07.2014r na zadanie pod nazwą     „ Przebudowa drogi gminnej nr 109483B Moczydły-Kłopoty Stanisławy- o dł 405m na terenie gminy Siemiatycze ”
 11. z dn 31.07.2014r na zadanie pod nazwą     „ Budowa ulicy Nowatorskiej w Piszczacu i ulicy Zielonej w Chotyłowie ”
 12. na zadanie pod nazwą „ Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Ostrożany II: Ostrożany, Smorczewo, gm. Drohiczyn, Stadniki ,Jaszczołty, Morze i Lubowicze gm. Grodzisk ,powiat siemiatycki- część I: Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach obiektu scaleniowego Ostrożany II-zadanie3 w zakresie dróg o nawierzchni asfaltowej
 13. z dn 19.09.2014r na zadanie pod nazwą „ Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach oznaczonych nr geod 344,345,346 wraz z budową zjazdów w obrębie wsi Rogawka gm. Siemiatycze ”
 14. z dn 02.07.2014r na zadanie pod nazwą „ Przebudowa ulicy Sportowej o dł 202m w m Siemiatycze”
 15. z dn 09.04.2014r na zadanie pod nazwą „ Remont drogi powiatowej Nr 1137L Terespol ul Wojska Polskiego-ul 3 Maja od km 0+461 do km 0+950 odc o dł 0+489km”
 16. „roboty wykonywane w ramach zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 100158L w miejscowości Zaberbecze od km 0+000,00 do km 1+466,00 
 17. dn 06.05.2014r na zadanie pod nazwą „ Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul . Krzywej w msc Zalesie    od km 0+000 do km 0+131,5”
 18. z dn 13.06.2014r na zadanie pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B Żerczyce-Zabłocie-Makarki- odcinek Żerczyce-Zabłocie w km 3+120-3+920 ”
 19.  z dn 08.10.2014r na zadanie pod nazwą „ Remont dróg w Terespolu ” - Modernizacja ul St Żeromskiego -Remont ul Kościuszki           
 20. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu OSTROŻSANY II: Ostrożany, Smorczewo gm. Drohiczyn, Stadniki, Jaszczołty, Morze i Lubowicze gm. Grodzisk, powiat siemiatycki” –część I: wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach obiektu scaleniowego „OSTROZANY II-zadanie 3 w zakresie dróg o nawierzchni asfaltowej-umowa PN/GG/RB-3/2014/CZ.I z dn 05.05.2014r
 21. Na roboty wykonywane w ramach umowy z dn 11.04.2014r na zadanie pod nazwą     „ Budowa ulicy Nowej w Chotyłowie”
 22. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco bez obcinania krawędzi – na drogach powiatowych na terenie PZD w Siemiatyczach
 23. Na roboty wykonywane w ramach umowy nr 25/R/PZD/2014 z dn 14.10.2014r na zadanie pod nazwą Remont nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych „Remont nawierzchni bitumicznej na dr powiatowej nr 1728B w m Putkowice Nadolne”

 


<<< Wróć
Dodano: 18 Maj 2015
Transbet Biała PodlaskaTransbet Biała PodlaskaTransbet Biała PodlaskaTransbet Biała Podlaska
Odwiedzin: 99688