Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52A Tel. 83 311 32 80
Twój partner od betonu

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzamy mieszanki mineralno-asfaltowe do stosowania w  warstwach ścieralnych, wiążących i podbudowy. Posiadamy dwie własne otaczarnie, gdzie przygotowujemy wysokiej jakości mieszanki zgodnie z wymaganiami norm i zapotrzebowaniem klientów.

Oferujemy następujące rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych do stosowania w warstwach konstrukcyjnych podłoża drogowego:

Warstwa podbudowy i wiążąca

  • beton asfaltowy 
  • beton asfaltowy o wysokim module sztywności

Warstwa ścieralna

  • beton asfaltowy: 0/8 ; 0/11
  • SMA: 0/5 ; 0/8 ; 0/11

 

  • Beton asfaltowy [AC] - kruszywo o ciągłym uziarnieniu, tworzące wzajemnie się klinującą strukturę - obecnie najczęściej stosowany rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
  • Mastyks grysowy [SMA] -mieszanka mineralno-asfaltowa - grube, łamanego kruszywa o nieciągłym uziarnieniu, związane mastyksem
Odwiedzin: 99682